Shruti Haasan Photo Shoot for Shantanu & Nikhil

Spotted: Shruti Haasan, Shantanu & Nikhil
Shruti Haasan Photo Shoot for Shantanu & Nikhil
Shruti Haasan Photo Shoot for Shantanu & Nikhil
Shruti Haasan Photo Shoot for Shantanu & Nikhil
Shruti Haasan Photo Shoot for Shantanu & Nikhil
Shruti Haasan Photo Shoot for Shantanu & Nikhil
Shruti Haasan Photo Shoot for Shantanu & Nikhil
Tags : Shruti Haasan Photo Shoot for Shantanu & Nikhil, Shruti Haasan, Shantanu & Nikhil

Shruti-shantanu--nikhil_006

Advertisements