Bollywood Celebs Pray at Andheri Cha Raja

Bollywood Celebs Pray at Andheri Cha Raja

Spotted: Sivamani, Raju Shrivastav, RR Patil, Rakhi Sawant, Dolly Bindra, Sonalika Pradhan, Vishwajeet Pradhan, Kaishav Arora, Deepshika, Jasveer Kaur, Shradha Sharma, Shabab Sabri, Chandi Perera, Yuvraaj Parashar, Kavita Mathrani

Dolly Bindra, Rakhi Sawant
Sivamani, Chandi Perera
Chandi Perera
Rakhi Sawant, Dolly Bindra
Yuvraaj Parashar
Sivamani
Shabab Sabri
Raju Shrivastav
Kavita Mathrani
Shradha Sharma
Rakhi Sawant
Sonalika Pradhan, Vishwajeet Pradhan
Chandi Perera
Deepshika
Kaishav Arora, Deepshika
RR Patil
Jasveer Kaur
Shabab Sabri
Tags : Bollywood Celebs Pray at Andheri Cha Raja, Andheri Cha Raja, Sivamani, Raju Shrivastav, RR Patil, Rakhi Sawant, Dolly Bindra, Sonalika Pradhan, Vishwajeet Pradhan, Kaishav Arora, Deepshika, Jasveer Kaur, Shradha Sharma, Shabab Sabri, Chandi Perera,

Andheri-cha-raja_013
Advertisements