Locations Awards 2012

Locations Awards 2012

Spotted: Yash Chopra, Manmohan Shetty, Aadesh Shrivastava, Kabir Khan, Anees Bazmee,  TP Agarwal, Riyaz Gangji, Vishwajeet Pradhan, Sonalika Pradhan, Raj Zutshi, Sangram Singh, Payal Rohatgi, Chandi Perera, Kalpana Pandit, Aiysha Saagar, Sajan Agarwal, Mukesh Choudhry, Sudhanshu Hukku, Teodoro C Grandos, Verna Covar,Sandeep Malani, Jitu Verma

Vishwajeet Pradhan, Sonalika Pradhan
Raj Zutshi
Kabir Khan, Anees Bazmee
Raj Zutshi
Manmohan Shetty, Aadesh Shrivastava
Yash Chopra
TP Agarwal
Payal Rohatgi
Aadesh Shrivastava
Anees Bazmee
Manmohan Shetty
Anees Bazmee
Sangram Singh, Payal Rohatgi
Kalpana Pandit
Aadesh Shrivastava
Yash Chopra
Yash Chopra
Chandi Perera
Sudhanshu Hukku, Yash Chopra
Riyaz Gangji
Tags : Locations Awards 2012, Yash Chopra, Manmohan Shetty, Aadesh Shrivastava, Kabir Khan, Anees Bazmee, TP Agarwal, Riyaz Gangji, Vishwajeet Pradhan, Sonalika Pradhan, Raj Zutshi, Sangram Singh, Payal Rohatgi, Chandi Perera, Kalpana Pandit, Aiysha Saagar

Locations Awards 2012

Locations Awards 2012

Advertisements