Mahesh Lunch Home’s ‘Crab and Wine Festival’

Mahesh Lunch Home’s ‘Crab and Wine Festival’

Spotted: Javed Akthar, Shabana Azmi, Tanvi Azmi, Sofia Hayat, Shraddha Sharma, Rituparna Sengupta, Annna Singh, Khushboo Grewal, Manmeet Gulzar, Karishma Modi Gulzar, Harmeet Gulzar, Amita Nangia, Shasha, Mamta Raja, Dilip Vengsarkar, Moiz Lokhandwala, Alex O’Neil, Viveck Shettyy, Suraj Shetty

Viveck Shettyy, Javed Akthar, Tanvi Azmi, Suraj Shetty
Viveck Shettyy, Shabana Azmi, Suraj Shetty
Sofia Hayat
Shraddha Sharma
Suraj Shetty
Harmeet Gulzar
Khushboo Grewal
Manmeet Gulzar, Harmeet Gulzar
Sofia Hayat
Manmeet Gulzar, Karishma Modi Gulzar
Amita Nangia
Shasha, Mamta Raja
Dilip Vengsarkar, Moiz Lokhandwala
Shabana Azmi, Javed Akthar, Suraj Shetty
Rituparna Sengupta
Annna Singh
Alex O'Neil
Tags : Mahesh Lunch Home’s ‘Crab and Wine Festival’, Javed Akthar, Shabana Azmi, Tanvi Azmi, Sofia Hayat, Shraddha Sharma, Rituparna Sengupta, Annna Singh, Khushboo Grewal, Manmeet Gulzar, Karishma Modi Gulzar, Harmeet Gulzar, Amita Nangia, Shasha, Mamta Raja

Mahesh Lunch Home's 'Crab and Wine Festival'

Mahesh Lunch Home’s ‘Crab and Wine Festival’

 

Advertisements