Celebs at Blenders Pride Fashion Tour 2012 Day One

Celebs at Blenders Pride Fashion Tour 2012 Day One

Spotted:
Kangana Ranaut, Sonakshi Sinha, Falguni & Shane Peacock, Arjan Bajwa, Falguni Jhaveri, Sushil Jhaveri, Bunty Grewal, Pankaj Parashar, Hazel Keech, Shonal Rawat
Sonakshi Sinha, Falguni & Shane Peacock
Kangana Ranaut
Arjan Bajwa
Falguni Jhaveri, Sushil Jhaveri
Bunty Grewal
Celebs at Blenders Pride Fashion Tour 2012 Day One
Kangana Ranaut
Pankaj Parashar
Hazel Keech
Celebs at Blenders Pride Fashion Tour 2012 Day One
Shonal Rawat
Kangana Ranaut
Arjan Bajwa
Kangana Ranaut
Celebs at Blenders Pride Fashion Tour 2012 Day One
Celebs at Blenders Pride Fashion Tour 2012 Day One
Sonakshi Sinha
Sonakshi Sinha
Tags : Celebs at Blenders Pride Fashion Tour 2012 Day One, Blenders Pride Fashion Tour, BPFT, Kangana Ranaut, Sonakshi Sinha, Falguni & Shane Peacock, Arjan Bajwa, Falguni Jhaveri, Sushil Jhaveri, Bunty Grewal, Pankaj Parashar, Hazel Keech, Shonal Rawat

Celebs at Blenders Pride Fashion Tour 2012 Day One

Celebs at Blenders Pride Fashion Tour 2012 Day One

Advertisements