Abhishek Bachchan & Sohail Khan Snapped

Abhishek Bachchan and Sohail Khan snapped at Mumbai airport

Spotted: Abhishek Bachchan, Sohail Khan

Abhishek Bachchan
Sohail Khan
Abhishek Bachchan
Sohail Khan
Abhishek Bachchan
Abhishek Bachchan
Tags : Abhishek Bachchan & Sohail Khan Snapped, Abhishek Bachchan, Sohail Khan

Abhishek Bachchan & Sohail Khan Snapped

Abhishek Bachchan & Sohail Khan Snapped