Guns N’ Roses Concert

Guns N’ Roses Concert

Spotted: Sanjay Dutt, Manyata Dutt, Malaika Arora Khan, Adhuna Akhtar, Farhan Akhtar, Zarine Khan, Alvira Agnihotri, Gul Panag, Sunny Leone, Daniel Weber, Vir Das, Nikhil Dwivedi, Shruti Seth, Danish Aslam, Ritesh Sidhwani, Dolly Sidhwani, Poorna Jagannathan, Namrata Barua, Tejaswini Kolhapure, Namrata Dutt, Priya Dutt, Narendra Kumar, Ashish Raheja, Chetan Hansraj, Kushal Punjabi, Prahlad Kakkar, Baba Siddique, Niharika Khan, Arzan Khambatta

Manyata Dutt, Sanjay Dutt
Malaika Arora Khan
Farhan Akhtar
Gul Panag
Sunny Leone, Daniel Weber
Adhuna Akhtar, Farhan Akhtar
Nikhil Dwivedi
Sunny Leone, Daniel Weber
Sanjay Dutt, Manyata Dutt
Zarine Khan
Guns N' Roses Concert
Ashish Raheja
Guns N' Roses Concert
Sunny Leone
Sanjay Dutt
Guns N' Roses Concert
Alvira Agnihotri
Vir Das
Chetan Hansraj, Kushal Punjabi
Guns N' Roses Concert
Prahlad Kakkar
Baba Siddique
Guns N' Roses Concert
Shruti Seth, Danish Aslam
Sanjay Dutt
Ritesh Sidhwani
Sunny Leone
Poorna Jagannathan
Namrata Barua
Guns N' Roses Concert
Tags : Guns N’ Roses Concert, Sanjay Dutt, Manyata Dutt, Malaika Arora Khan, Adhuna Akhtar, Farhan Akhtar, Zarine Khan, Alvira Agnihotri, Gul Panag, Sunny Leone, Daniel Weber, Shruti Seth, Danish Aslam, Ritesh Sidhwani, Dolly Sidhwani, Poorna Jagannathan

Guns N' Roses Concert

Guns N’ Roses Concert

Advertisements