Talaash Success Party

Talaash Success Party

Spotted: Aamir Khan, Kareena Kapoor, Rani Mukherjee, Farhan Akhtar, Adhuna Akhtar, Ritesh Sidhwani, Dolly Sidhwani, Shabana Azmi, Javed Akthar, Reema Kagti, Bhushan Kumar, Nikhila Palat, Vivan Bhatena, Ali Zafar

Farhan Akhtar, Aamir Khan, Ritesh Sidhwani
Kareena Kapoor
Dolly Sidhwani, Ritesh Sidhwani, Adhuna Akhtar
Shabana Azmi, Javed Akthar
Rani Mukherjee
Kareena Kapoor
Farhan Akhtar, Aamir Khan, Ritesh Sidhwani
Adhuna Akhtar
Nikhila Palat
Nikhila Palat, Vivan Bhatena
Aamir Khan, Rani Mukherjee
Reema Kagti
Farhan Akhtar
Adhuna Akhtar, Farhan Akhtar
Javed Akthar, Shabana Azmi
Aamir Khan
 Ali Zafar
Aamir Khan
Kareena Kapoor
Vivan Bhatena
Aamir Khan
Bhushan Kumar
Kareena Kapoor
Aamir Khan
Tags : Talaash Success Party, Talaash, Aamir Khan, Kareena Kapoor, Rani Mukherjee, Farhan Akhtar, Adhuna Akhtar, Ritesh Sidhwani, Dolly Sidhwani, Shabana Azmi, Javed Akthar, Reema Kagti, Bhushan Kumar, Nikhila Palat, Vivan Bhatena, Ali Zafar

Talaash Success Party

Talaash Success Party

Advertisements