Vidya Balan Weds Siddharth Roy Kapur

Vidya Balan Weds Siddharth Roy Kapur

Spotted: Vidya Balan, Siddharth Roy Kapur, Ronnie Screwvala, Zarina Screwvala,Sabyasachi Mukherjee, Atul Kasbekar

Vidya Balan Weds Siddharth Roy Kapur
Vidya Balan Weds Siddharth Roy Kapur
Vidya Balan Weds Siddharth Roy Kapur
Vidya Balan Weds Siddharth Roy Kapur
Vidya Balan Weds Siddharth Roy Kapur
Vidya Balan Weds Siddharth Roy Kapur
Vidya Balan Weds Siddharth Roy Kapur
Vidya Balan Weds Siddharth Roy Kapur
Vidya Balan Weds Siddharth Roy Kapur
Vidya Balan Weds Siddharth Roy Kapur
Ronnie Screwvala, Zarina Screwvala
Sabyasachi Mukherjee
Vidya Balan Weds Siddharth Roy Kapur
Atul Kasbekar
Zarina Screwvala, Ronnie Screwvala
Tags : Vidya Balan Weds Siddharth Roy Kapur, Vidya Balan, Siddharth Roy Kapur, Ronnie Screwvala, Zarina Screwvala, Sabyasachi Mukherjee, Atul Kasbekar

Vidya Balan Weds Siddharth Roy Kapur

Vidya Balan Weds Siddharth Roy Kapur

Advertisements